Bedrijvenloket

storyDe gemeente Pekela ligt centraal in Oost Groningen. In haar ontstaan is zij een echte Veenkolonie met een
Antwoord voor bedrijven.

Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de rijksoverheid. Antwoord voor bedrijven werkt nauw samen
met ministeries, andere rijksoverheden, uitvoeringsinstellingen, provincies en gemeenten.

Waarvoor kunt u terecht bij Antwoord voor bedrijven?
Bij Antwoord voor bedrijven krijgt u antwoord op uw vragen aan de overheid op het gebied van ondernemen.
U kunt een e-mail sturen, chatten met een van de medewerkers of uw vraag opzoeken op de website
www.antwoordvoorbedrijven.nl. De dienstverlening van deze site breidt nog steeds uit, steeds meer overheidsinstellingen
sluiten aan bij de site. Door die aansluitingen wordt het mogelijk om als bedrijf al uw overheidszaken
via deze site te regelen.
Werkwijze
Antwoord voor bedrijven maakt informatie van de overheid voor ondernemers toegankelijk. Daarbij richten
ze zich op wat moet en wat mag. Zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels en subsidies.
Bij de ontwikkeling van hun dienstverlening staat de ondernemer centraal. Constant onderzoek naar de vraag
en de informatiebehoefte van de ondernemer is daarbij heel belangrijk. Bijvoorbeeld via ondernemerspanels,
individuele interviews en grootschaliger via internet en e-mail.
Waarom Antwoord voor bedrijven?
De overheid wil de dienstverlening voor burgers en bedrijven verbeteren. Dat doet de overheid onder andere
door te werken aan een loket waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen.

Vragen?
Hebt u vragen over Antwoord voor bedrijven?
Surf naar de website:
Antwoord voor bedrijven

Reacties zijn gesloten.