Ligging en omgeving

W3g7845YD854De gemeente Pekela ligt centraal in Oost Groningen. In haar ontstaan is zij een echte Veenkolonie met een
ontwikkeling via turfafgraving, scheepvaart, landbouw, ambacht en industrie. De industrie is de belangrijkste
bedrijfstak met nog steeds een fors aandeel van de kartonindustrie.
De kernen van Oude en Nieuwe Pekela hebben een uitgebreid voorzieningenapparaat.

De bestaande bedrijventerreinen in Oude Pekela
Industrieterrein AA- Stroom
Industrieterrein West
Flessingsterrein

De bestaande bedrijventerreinen in Nieuwe Pekela
Industrieterrein Pekelwerk
Industrieterrein Holland Marsh

De bedrijventerreinen zijn uitstekend bereikbaar via de industriewegen, die een directe verbinding vormen
met de provinciale wegen N 366 en N 367 en de rijksweg A7, waardoor een vlotte aan- en afvoer van transporten
mogelijk is. Ook de A 31 biedt uitstekende en vlot bereikbare afzetmogelijkheden in Duitsland.

Bedrijventerrein West
In 2005 is de gemeente gestart met de uitgifte van kavels op het bedrijventerrein West. Dit terrein is centraal
gelegen tussen de kernen Stadskanaal, Veendam en Winschoten en heeft binnen enkele jaren uitstekende
verbindingen met de te verdubbelen N 33. Het bedrijventerrein heeft eveneens een directe aansluiting op de
N367 en beschikt over een groot aantal uitstekende zichtlocaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oostboog bedrijvenlocaties.
t. 0598 652330
e-mail: info@oostboog.nl
Website: www.oostboog.nl

Reacties zijn gesloten.